Frivillige rådgivninger i De Frivilliges Hus

En række foreninger giver gratis og anonym rådgivning i De Frivilliges Hus. Rådgiverne er alle frivillige med en faglig eller personlig baggrund, der ruster dem godt til at rådgive dig om svære emner som skilsmisse og andre livskriser.

Foreningen Far
Rådgivning til støtte for børn og forældre. Vi rådgiver mødre såvel som fædre - individuelt eller fælles. Desuden er bedsteforældre og andre med behov mere end velkomne. Rådgivningen er gratis og anonym, og man behøver ikke at bestille tid.

Kontakt: Dette er en åben rådgivning, mød derfor bare op. For mere information: www.foreningenfar.dk 

Dag og tidspunkt i DFH: Onsdag, ulige uger, kl. 19:30 - 21:00, lokale 1 & 2.


Psykologisk Korttids Rådgivning
Et rådgivningstilbud, der henvender sig til dig med hverdagsproblemer. Det kan f.eks. omhandle dit parforhold, dit job, din forældrerolle eller lignende. Vi tilbyder også samtaler til par. Fokus i samtalerne vil være på din aktuelle livssituation og hvordan du kan håndtere hverdagsproblemerne på en mere meningsfuld måde.

Vi har mulighed for at tilbyde dig et gratis og anonymt rådgivningsforløb på op til 5 samtaler.

Hvis det vurderes, at vi ikke kan imødekomme dit behov indenfor gældende tidsramme, vil vi forsøge at hjælpe dig til at finde et mere passende tilbud. Ved den første samtale vil du sammen med rådgiverne afklare din problemstilling og planlægge det videre forløb. For yderligere information og tidsbestilling: tlf. 20 58 08 74. E-mail: pkrbagsvaerd@protonmail.com eller se PKR's hjemmeside.

Dag og tidspunkt i DFH: Mandag og tirsdag kl. 18:00 - 21:00, lokale 4 & 5. Tirsdag ulige uger, kl. 17 - 19:00, lokale 1 & 2.


Thora center
Thora Center tilbyder gratis og anonym rådgivning til børn, unge og voksne i Gladsaxe Kommune, som er berørt af seksuelle overgrebsproblematikker; det kan være, at du selv har været udsat for overgreb eller er pårørende til en, som har det tæt inde på livet.

Rådgivningen tager afsæt i din livssituation, og sammen vil vi forsøge at anvise nye handlemuligheder, som du kan anvende fremover.

Med mere 22 års erfaring har Thora Center et stærkt og solidt erfaringsgrundlag, der baserer sig på over 100.000 rådgivninger og behandlinger af høj psykologfaglig kvalitet. Du kan læse mere om organisationen på www.thoracenter.dk.


Åben anonym gældsrådgivning
Gældsrådgivningen i De Frivilliges Hus er desværre lukket. Du kan finde informationer om gratis gældsrådgivning i København her: http://gaeld.taenk.dk/