SMART Recovery

"Der er en kæmpe styrke i at mødes med andre, der ved hvordan det er"

SMART Recovery grupper for mennesker med afhængighed
De Frivilliges Hus i Gladsaxe og Frivilligcenter & Selvhjælp Lyngby-Taarbæk tilbyder SMART Recovery selvhjælpsgrupper for mennesker med afhængighed.

Metoden tilbyder et alternativ eller supplement til AA og NA eller andre 12-steps programmer. Metoden har 4 fokusområder, hvortil der tilbydes værktøjer og teknikker.

  • At opbygge og vedligeholde motivation
  • Tackle trang
  • Styre tanker, følelser og adfærd
  • Leve et afbalanceret liv

Ved at deltage i SMART Recovery selvhjælpsgrupper kan deltagerne starte eller fastholde en positiv forandring i deres liv eller forebygge en potentiel negativ udvikling. Projektet arbejder sammen med Rusmiddelcentret i Gladsaxe og Alkohol- og Stofrådgivningen i Lyngby.

SMART Recovery selvhjælpsgrupper køres af frivillige igangsættere. Det er anonymt at deltage i grupperne.

Hvor er der grupper?
Projektet kører tre SMART Recovery selvhjælpsgrupper:

  • En gruppe i Søborg hver mandag kl. 19:00 - 20.30 i Forebyggelsescentret, Søborg Hovedgade 200, Søborg.
  • En gruppe i Søborg hver torsdag kl. 19:00 - 20.30 i Forebyggelsescentret, Søborg Hovedgade 200, Søborg.
  • En gruppe i Frivilligcenter & Selvhjælp Lyngby-Taarbæk på Rustenborgvej 2A, 2800 Kgs. Lyngby, hver søndag kl. 20:00 - 21:30.

NB: Bemærk, at gruppen i Søborg nu mødes hver mandag og torsdag.

SMART Recovery pårørende grupper for mennesker med afhængighed
De Frivilliges Hus i Gladsaxe og Frivilligcenter & Selvhjælp Lyngby-Taarbæk tilbyder SMART Recovery selvhjælpsgrupper for pårørende til mennesker med afhængighed.

Vi kan ikke tvinge vores familiemedlemmer til at holde om med at misbruge, hvis de ikke selv er motiverede. Men grupperne arbejder henimod - og der er evidens for:

  • At øge livskvaliteten for den pårørende uafhængigt om den misbrugende går i behandling eller ej
  • Indirekte at støtte familiemedlemmet til at reducere misbruget
  • Indirekte at støtte familiemedlemmet i at søge behandling

Det er muligt at blive skrevet op på en venteliste, da der pt ikke er deltagere nok til at starte en gruppe.

Pårørendegruppe beskrivelse

Kontakt og mere information

De Frivilliges Hus, tlf. 4498 3579 eller mail: defrivilligeshus@gladsaxe.dk, hvis du vil høre nærmere om projektet og SMART selvhjælpsgruppen.

Socialstyrelsen har evalueret erfaringerne med at introducere SMART Recovery i Danmark, og evalueringen viser rigtig gode resultater. Deltagerne oplever blandt andet at de fik styrket deres selvværd og sociale komptencer, fik redskaber til bedre at styre deres misbrug, og fik udvidet deres netværk. Download evalueringsrapporten.

Du kan også læse mere om SMART Recovery og finde grupper i hele Danmark på www.smartrecovery.dk.

Læs artikel i Gladsaxebladet fra oktober 2015 om den lokale SMART gruppe i Gladsaxe.

 

Selvhjælp