Hvordan starter man en ny forening

En forening er en måde for en gruppe mennesker at organisere sig omkring en bestemt aktivitet eller interesse. En forening er demokratisk organiseret med en række aftalte spilleregler, så man i fællesskab kan tage beslutninger. De overordnede beslutninger vil typisk foregå på den årlige generalforsamling, hvor alle medlemmer kan gøre deres indflydelse gældende samt vælge, hvem der skal sidde i foreningens bestyrelse.

Det er nemt at starte en forening, og det kræver ingen tilladelse, da der er foreningsfrihed i Danmark. Kort fortalt stifter man en forening ved at blive enige om et regelsæt for foreningen – vedtægterne – og vælge en bestyrelse og en foreningsrevisor. Så er man officielt en forening - mere skal der ikke til. 

Den nye forening skal holde en stiftende generalforsamling, hvor vedtægter godkendes og der vælges en bestyrelse. Kontakt gerne De Frivilliges Hus for at få hjælp til at starte en ny forening i Gladsaxe. 

Foreningens vedtægter

Man kan kalde foreningsvedtægter for foreningens spilleregler, for det er her alle væsentlige regler er fastlagt.

Hvad skal vedtægter indeholde?

Startpakke for nye foreninger

Mandag 20. marts 2017

Center for frivilligt socialt arbejde har lavet en ny startpakke for nye foreninger.

Klik her for at se Startpakken

NemID, CVR-nummer, digital postkasse og NemKonto

Hvis din forening skal have udbetalt støtte fra offentlige puljer, skal foreningen have et CVR-nummer og en NemKonto. Der kan også være krav om, at foreningen opretter en digital postkasse.

Mere information