NemID, CVR-nummer, digital postkasse og Nemkonto

NemID
NemID er ét fælles online log-in til både den offentlige og den private sektor. NemID skal bruges når du vil oprette et CVR-nummer for din forening.

For at bestille et NemID går du enten ind på NemIDs hjemmeside her: NemID bestilling (du skal bruge pas eller kørekort til at bestille). Hvis du ikke kan eller ønsker at bestille NemID online, kan du få NemID ved at møde personligt op på et borgerservicecenter i en kommune eller på et skattecenter. Du skal medbringe gyldig legitimation.

CVR nr.
Frivillige foreninger er ikke som udgangspunkt forpligtet til at have et CVR-nummer, men hvis din frivillige forening f.eks. skal have tilskud fra en offentlig myndighed (kommunen), kræves det, at din forening har et CVR-nummer og en Nemkonto.
Frivillige foreninger, der har brug for at oprette, ændre, forny eller lukke et CVR- nummer, skal selv registrere det online med Digital Signatur eller NemID på virk.dk.

Når foreningen har fået et CVR-nummer, kan man bestille en digital signatur, på samme måde som virksomheder kan få det til deres medarbejdere. Denne er ikke knyttet til personens private ting, men kun til foreningens anliggende. Medarbejder signaturen kan oprettes ved at klikke her.

Digital postkasse
Pr. 1. november 2013 er det nødvendigt at oprette en digital foreningspostkasse, der er tilknyttet foreningens CVR-nummer, hvis man vil søge offentligt tilskud. Korrespondance mellem det offentlige og den pågældende forening om tildeling af støtte foregår elektronisk til den digitale postkasse.

Det første skridt er at få oprettet en digital medarbejdersignatur (NemID) til en person i bestyrelsen. Når mindst én repræsentant for foreningen har fået oprettet en medarbejdersignatur, kan den digitale postkasse oprettes. Dette sker via Virk.dk’s hjemmeside om digital postkasse.

Få grundig vejledning til, hvordan foreninger opretter og bruger digital postkasse i artiklen fra Center for frivilligt arbejde: frivillighed.dk’s mere uddybende artikel om foreninger og digitalpostkasse

NemKonto
I forbindelse med oprettelse af en foreningskonto i en bank skal du bl.a. medbringe:

  • foreningens vedtægter.
  • det seneste referat fra foreningens generalforsamling.
  • legitimation på kontoens fuldmagtshavere.
  • Evt. CVR nummer - kun hvis du skal have offentlig økonomisk støtte. Det er vigtigt, banken sørger for at kontoen er knyttet op på CVR-nummeret. Ellers kan offentlig støtte ikke udbetales.

Yderligere information oplyses ved henvendelse i banken. Forskellige banker har forskellige krav, så det er altid en god ide at spørge banken, hvad deres regler for foreningskonti er.

Ny forening