Økonomisk støtte

Gladsaxe Kommunes § 18 pulje
Gladsaxe Kommune støtter et aktivt, engageret og ansvarligt lokalsamfund og yder økonomisk støtte til organisationer, foreninger, selvhjælps- og netværksgrupper og individer indenfor det frivillige sociale område

Støtten ydes gennem § 18 puljen, som administreres af Social- og Sundhedsforvaltningen. § 18 puljemidlerne gives til den del af det frivillige sociale arbejde, hvor den frivillige indsats er den afgørende. Det vil sige, at den frivillige sociale indsats skal være kernen i projektet, og tilskuddet skal fungere som en støtte til den specifikt frivillige indsats. Frivilligt socialt arbejde er frivilligt arbejde, der laves inden for det sociale og sundhedsmæssige område. Det frivillige arbejde er ulønnet. Aktiviteten skal være til gavn for andre end én selv og ens familie.

Der er ansøgningsfrist én gang om året d. 1. oktober. Der skal anvendes et ansøgningsskema, der kan downloades på Gladsaxe Kommunes Frivilligportal.

§ 18 akutpuljen
Der er mulighed for at søge opstartsstøtte til nye foreninger eller grupper eller støtte til akut opståede initiativer. Ved ansøgninger gælder de samme kriterier som for § 18 puljen. Der er ca. 25.000 kr. i akutpuljen. Der kan søges et starttilskud på max. 5.000 kr.

Der skal ikke anvendes ansøgningsskema. Ansøgninger stiles til Frivillighedskoordinator i De Frivilliges Hus, og godkendes af Social- og Sundhedsforvaltningen. Akutpuljen har ingen ansøgningsfrist, men kan søges løbende hele året.

Andre støttemuligheder i Gladsaxe

På Frivilligportalen kan du læse om andre støttemuligheder til f.eks. ældreklubber og foreninger, kulturelle aktiviteter og projekter.

læs om andre kommunale støttemuligheder

Gode råd til fundraising

På Center for Frivilligt Socialt Arbejde i Odenses hjemmeside, kan du finde en række brugbare gode råd og ideer til fundraising og støttemidler.

Læs mere om fundraising

Legatbogen

Fredag 02. juni 2017

Legatbogen er et gratis register over alle fonde og legater i Danmark. Vi drømmer om at gøre legatsøgning nemt og effektivt, og om at blive det digitale mødested, hvor de bedste ansøgere møder de rigtige fonde. Vi er en impact first virksomhed, hvorfor vores søgemaskine er gratis. Vi har udviklet den i samarbejde med en lang række partnere, blandt andre Augustinus Fonden, Oticon Fonden, Frederiksberg Kommune og Københavns Universitet.

Legatbogen