Samarbejde på tværs

"Sammen kan vi gøre og nå langt flere mennesker end hver især alene"

Samarbejde kan tage mange former; mellem forskellige foreninger og mellem foreninger og kommunale institutioner, der f.eks. arbejder med samme målgruppe eller har samme formål men forskellige typer af aktiviteter. Fælles for samarbejde på tværs er, at det kan skabe synergi mellem ideer, ressourcer og kontakter, og dermed nå meget længere ud over ramperne, end parterne ville kunne hver for sig.

Netværk kan også handle om muligheder for at få sparring med andre frivillige, der står med samme udfordringer om f.eks. bestyrelsens arbejde eller rekruttering af frivillige.

De Frivilliges Hus faciliterer kontakter på kryds og tværs, og har din forening ideer til eller behov for en kontakt eller et netværk lokalt, kan vi måske hjælpe.

Debatarrangementer
De Frivilliges Hus og Gladsaxe Oplysningsforbund afholder hvert år en række debatarrangementer i samarbejde med forskellige frivillige sociale foreninger. Det er en oplagt lejlighed til at få et emne sat på dagsordenen, som er vigtig for lige netop din forening og jeres målgruppe. Vil I være med til næste års arrangement, så skynd jer at tage kontakt til De Frivilliges Hus.

Se det nuværende program for debatarrangementer her

 

Frivilligbørs

Den 20. september 2017 afholdt Gladsaxe for tredje gang en succesfuld FrivilligBørs. Der blev i alt indgået 75 formelle aftaler mellem deltagerne fra 45 forskellige foreninger og arbejdspladser.

Læs mere om frivilligbørsen