Støtte og sparring

Har I brug for sparring til at arbejde med, hvordan I udvikler jeres forening eller jeres tilbud? Kniber det med at få projekter finansieret? Eller mangler I deltagere eller frivillige til jeres aktiviteter?

Vi hjælper gerne med sparring og vejledning i forhold til de behov, jeres forening står med. Vi ligger inde med stor viden om lokale muligheder samt et stort netværk af andre foreninger, kommunale institutioner og medarbejdere, der kunne være relevante for jer at samarbejde med.

Det er gratis at få råd og vejledning, og I kan skrive, ringe eller aftale et møde, hvor vi kan afdække jeres behov og muligheder.

Hvem kan få rådgivning?

  • Frivillige og bestyrelser i frivillige sociale foreninger Gladsaxe
  • Dig, der ved at etablere en forening, et netværk eller et nyt projekt inden for det frivillige sociale arbejde i Gladsaxe.
  • Offentlige organisationer og private virksomheder, der ønsker at etablere samarbejde med frivillige sociale foreninger
  • Ansatte i kommunen, der samarbejder med frivillige

 

Kender jeres målgruppe og andre til jeres forening eller gruppe? Kender potentielle samarbejdspartnere jer?

Synlighed og PR

Mange gode ideer og tilbud er kulsejlet fordi der enten ikke var frivillige nok til at drive det, eller nok brugere eller deltagere.

Rekruttering af frivillige og brugere

Få hjælp og sparring til, hvordan I kommer videre med jeres ideer til projekter og aktivteter.

Projektudvikling og fundraising

Alle frivillige kan have gavn af at styrke kompetencer og viden om det, de sidder med i foreningen.

Kurser og kompetenceudvikling