Kurser og kompetenceudvikling

Som frivillig kan der være behov for at udvikle nye kompetencer eller mødes med andre frivillige for at udvikle nye ideer og sparre om udfordringer og muligheder i det frivillige arbejde.

De Frivilliges Hus tilbyder kurser for frivillige efter behov og efterspørgsel. Har du et særligt ønske eller ide, er du velkommen til at kontakte os. Vi har f.eks. haft kurser i førstehjælp for frivillige og kursus for kasserer i samarbejde med Arbejdernes Landsbank.

Kurser fra Center for frivilligt socialt arbejde (CFSA)
Center for frivilligt socialt arbejde udsender vinter og sommer to kursuskataloger. I kataloget "Kurser – Uddannelsespuljen" udbydes gratis kurser og fyraftensmøder i emner for frivillige og ansatte i de frivillige sociale organisationer. Desuden indeholder kataloget tilbud om gratis rådgivning og vejledning kompetenceudvikling, støtte til dannelse af faglige netværk og mulighed for dubleringskurserorganisations- og netværksudvikling. Derudover tilbyder centret støttem i form af udvikling af samarbejdsmodeller, analyse- og projektopgaver i kompetenceudvikling og infomation og formidling af viden om social arbejde.

Kataloget "Kursuskatalog  – Kurser for dig, der skal udvikle og forbedre det frivillige arbejde i din forening" indeholder kurser om økonomi og fundraising, rekruttering og fastholdelse, kommunikation og samarbejde, ledelse og organisation. Der skal betales for nogle af disse kurser.

Aktuelle kursuskataloger fra CFSA

Seminarer

Frivilligrådet og Frivilligt Forum afholder hvert år seminarer og konferencer, der er relevante for sociale foreninger. Her kan man bl.a. få inspiration fra mennesker, der er gået nye veje på et frivilligt socialt område, og man kan få indblik i, hvad der rører sig på det frivillige sociale område – ikke mindst i den aktuelle politiske debat. Hold øje med www.frivilligraadet.dk.

Støtte til frivillige sociale foreninger