Projektudvikling og fundraising

Projektudvikling
Når jeres forening sætter et nyt projekt i gang – stort eller lille – er det vigtigt at beskrive jeres ideer og formål præcist og at få lagt en realistisk plan og arbejdsfordeling. Det er også vigtigt, hvis I skal søge midler til projektet eller involvere nye samarbejdspartnere.

Der er en række spørgsmål, som er værd at overveje, inden I begynder et projekt, eller inden I søger penge til projektet. Hvilken forskel skal det gøre, og for hvem? Hvordan vil I få fat i jeres brugere? Hvem kunne I samarbejde med lokalt? Det kan være godt allerede fra begyndelsen at inddrage samarbejdspartnere eller ressourcepersoner.

Derudover er det vigtigt at overveje, om der er andre aktiviteter, I er nødt til at nedprioritere i en periode for at få tilstrækkelig tid til og fokus på det nye projekt.

I De Frivilliges Hus har vi et godt overblik over lokale aktører, hvad enten det drejer sig om kommunale kontakter eller andre foreninger, og vi kan hjælpe med sparring om rekruttering og synlighed.

Fundraising
Det kan være svært at få økonomien til at slå til i foreningen - eller at opnå finansiering til nye tiltag. Der er mange måder at skaffe midler ud over medlemskontingenterne. I De Frivilliges Hus giver vi gerne sparring i forhold til budgetlægning, ansøgninger og idéudvikling.

Læs mere om økonomisk støtte.

Få et møde
Hvis I vil arbejde mere med projektudvikling og fundraising, er I velkomne til at aftale et møde med os.

Støtte til frivillige sociale foreninger