Synlighed og PR

Synlighed er vigtigt i forbindelse med foreningsarbejde. Når foreningen er synlig og har et positivt omdømme, er det nemmere at tiltrække nye frivillige, brugere, samarbejdspartnere og potentielle donorer.

De Frivilliges Hus kan hjælpe jer med, hvordan I bliver mere synlige. F.eks. kan vi hjælpe jer med at overveje:

  • Hvem er jeres målgruppe af brugere, medlemmer, frivillige, samarbejdspartnere og politikere? Jo mere afklarede, I er, jo mere effektiv en indsats kan I gøre i jeres synlighedsarbejde.
  • Hvordan kan I bruge hjemmeside og sociale medier, fx facebook, til at synliggøre foreningen? I må f.eks. gerne få aktiviteter og nyheder lagt på vores facebookside og hjemmeside.
  • Hvilke andre kanaler findes der? Opslag på tavler, hvor jeres målgruppe færdes? Annonce i lokalavisen? Andre muligheder i lokalområdet?

Social Vejviser
De Frivilliges Hus har udarbejdet en oversigt over frivillige sociale foreninger og åbne rådgivninger i Gladsaxe, som vi kalder Den Sociale Vejviser. Vejviseren fåes i en trykt udgave hos os i Huset, på bibliotekerne og flere andre kommunale institutioner. Og så ligger den elektroniske udgave her på hjemmesiden. Hvis ikke I står i den allerede, sørger vi for, at I kommer med, hvis I sender os en mail med information om foreningen og dens aktiviteter.

Synlighed i De Frivilliges Hus
Vi er i kontakt med mange mennesker dagligt - potentielle frivillige og brugere, kommunale ansatte og andre foreninger. Og vi er altid opmærksomme på at sætte den viden, vi har om foreninger og aktiviteter, i spil i alle vores samtaler og møder.

I er velkomne til at komme forbi med jeres materiale, hvad enten det er en folder eller et opslag. Vi hænger det gerne op.

Få et møde
Hvis I vil arbejde mere med PR og synlighed er i velkomne til at aftale et møde med os.

Kontakt De Frivilliges Hus på 4498 3579 eller defrivilligeshus@gladsaxe.dk

Støtte til frivillige sociale foreninger